Algemeen

Werkwijze
Tijdens een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur bespreken we of uw hulpvraag en mijn manier van werken bij elkaar passen. Dit kan een telefonisch gesprek zijn, online gesprek, of een afspraak bij mij in de praktijk. Wanneer u hier een goed gevoel bij heeft en graag verder wil maken we een afspraak voor een eerste sessie. Een sessie duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur en kan bij mij in de praktijk plaatsvinden of bij u thuis.

Werkgebied
Regio Eindhoven – Tilburg – Den Bosch

Tarieven
De intake van een half uur is gratis. Dit kan evt. ook telefonisch.
Een sessie kost € 75,- .
Het ACT-coachingsprogramma kost € 525,- en bestaat uit 8 sessies.
Het is ook mogelijk dat ik bij u op huisbezoek kom. De kosten zijn dan de kosten van de sessie en de reiskosten € 0,28 per km.

Ik heb contracten voor Jeugdzorg en WMO met gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.
U kunt contact met mij opnemen over eventuele vergoedingsmogelijkheden.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van de GGD Brabant -Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Wachtlijst
In verband met beëindiging van de praktijk per 31-12-2022 neemt Astrid van Hoek geen nieuwe cliënten meer aan.

Klachtenregeling
Indien er punten zijn waar u niet tevreden over bent dan hoor ik dat graag van u zodat we samen kunnen bespreken hoe dit kan worden verbeterd.
Ik ben aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Als u een klacht hebt waar we samen niet uit komen dan kunnen we hiervoor een onafhankelijke klachtenfunctionaris inzetten.

Registratie
Ik sta geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ nr. 110022422)

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)