Methodieken

Methodieken

Ik heb meerdere methodieken tot mijn beschikking die ik kan inzetten in de begeleiding. Alle methodieken zijn er op gericht om jou als cliënt actief te laten ontdekken, ervaren en  veranderen. Welke ik gebruik is afhankelijk van wat bij jou past en bij jouw hulpvraag. Meestal is het een combinatie van enkele van de volgende methodieken:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT gaat er van uit dat we geen controle hebben over onze gedachten en gevoelens. ACT richt zich daarom niet op het veranderen van gedachten en gevoelens, maar op het op een andere manier hiermee omgaan. Pijn en lijden horen bij het leven en mogen er zijn. De focus ligt juist meer op acceptatie.
ACT staat ook voor: “In actie komen”. Met ACT ga je op een speelse, vrolijke manier aan de slag. ACT is gericht op het doen, omdat het denken ons in de weg kan staan. ACT werkt veel met praktische oefeningen, metaforen en humor.
Zo kun je door voelen en ervaren tot meer psychologische flexibiliteit komen, het ultieme doel van ACT, waardoor je op een andere met gevoelens, gedachten en ervaringen omgaat.

ACT is een methodiek die voor veel verschillende problematiek en doelgroepen kan werken. Naast het ACT-coachingsprogramma gebruik ik ook (onderdelen van) ACT in de opvoedingsondersteuning, individuele begeleiding en begeleiding van kinderen. 

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken is de situatie zoals jij deze wenst het uitgangspunt.  Na de  beschrijving van het probleem wordt je geholpen deze gewenste toekomst gedetailleerd te beschrijven.  Daarna zoek je naar kleine haalbare stappen die je kunt zetten in de richting van wat je wil bereiken.  Door de vragen die ik stel ontdek je vaak zelf al de oplossingen die je in huis hebt door op zoek te gaan naar de momenten waarop het wel goed gaat.

Bij deze respectvolle, oordeelloze benadering word jij als cliënt als expert gezien. Daarbij ligt de focus op: “waar wil je naar toe?”.

Yucelmethode

De Yucelmethode houdt in dat de hulpvrager (een persoon, gezin of familie) een kleurrijke, visuele weergave van zijn levenssituatie bouwt. De opstelling omvat de hulpvrager zelf (een balk), steunende factoren (T-vormige, gekleurde blokken) en belastende factoren (rechthoekige, gekleurde blokken).  Door het al pratend bouwen van opstellingen krijgen hulpvragers inzicht in hun problematiek, maken ze een ander verhaal rond hun problemen, komen zij toe aan acceptatie en rouw en raken ze weer in verbinding met hun eigen context. Mensen ervaren door de methode ontwikkeling, zelfcontrole en een toename van eigen kracht en motivatie.

Video-coaching

Video-coaching gebruik ik in gezinnen met problemen in de opvoeding en/of communicatie. Korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis maken zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. Ik bespreek en analyseer de video-beelden samen met jullie als ouders, waardoor je meer zicht krijgen op het functioneren en de behoeftes van je kind. Als ouders kun je je kind hierdoor (weer) op een positieve manier ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) is gericht op gezinnen waarvan de ouders problemen ervaren in de opvoeding van hun kind en vindt in de thuissituatie plaats.  Na observatie in het gezin stel ik samen met jullie als ouders een plan op om de situatie te verbeteren. Het plan bestaat uit praktische punten die je gaat oefenen in de dagelijkse situatie. Daarnaast kijken we ook naar bijvoorbeeld je netwerk; wat kunnen familie, vrienden enz. voor jullie betekenen, is er overleg met  school. Het doel is dat je je weer zeker voelt in de opvoeding en dat er een balans is tussen draaglast en draagkracht.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Hierbij staat “neuro” voor je brein,  “linguïstisch” voor taal en “programmeren” voor verwerken en organiseren van informatie.

Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verwerkt en hoe zich dit uit in je gedrag. Het maakt je bewust van “hoe je doet wat je doet” en welke onbewuste overtuigingen hier een rol in spelen. NLP geeft je de gereedschappen om te veranderen en gaat er van uit dat je alle hulpbronnen in je hebt om te bereiken wat je wilt. NLP is oplossingsgericht; NLP kijkt naar wat werkt en wat jij wilt bereiken.

NLP helpt je beter te communiceren met anderen en met jezelf, helpt je te zijn wie je bent en met meer plezier in het leven te staan.

Transactionele analyse

Transactionele Analyse is een heldere, gestructureerde theorie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. De Transactionele Analyse gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Door hier bewust van te worden kun je deze besluiten veranderen waardoor persoonlijke groei mogelijk is.

Systemisch werken

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, bijvoorbeeld in jouw familie of de organisatie waarin je werkt, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken  gebruikt opstellingen om hier inzicht in te krijgen.

Ik werk in mijn praktijk met individuele opstellingen waarbij plaatsankers of voorwerpen staan voor personen of bepaalde elementen. Systemisch werken is een heel krachtige methodiek die kan leiden tot acceptatie en/of doorbreken van patronen.

Autisme Centraal Methodiek

Methodiek voor het autismevriendelijk en autismedeskundig omgaan met mensen met autisme. Functionele vaardigheden aanleren in een aangepaste omgeving en begrip voor en kennis van het autistisch denken zijn vertrekpunten waarbij contextblindheid een centrale rol speelt. Autisme Centraal vertrekt hierbij vanuit de kwaliteiten en sterktes van mensen met autisme en gaat ervan uit dat er geen vaste manier van handelen is die altijd goed scoort bij mensen met autisme omdat ieder mens verschillend. Aan de hand van zes aandachtspunten wordt gereflecteerd op de aanpak: Autistisch denken, Basisrust, Concrete communicatie, Dubbelspoor, Eigenheid en Functionaliteit.

Geef me de 5

Methode die inzicht geeft in hoe een kind of volwassene met autisme denkt, zodat je als ouder/begeleider op passende wijze hierop kunt aansluiten. Aan de behoefte aan duidelijkheid wordt voldaan door antwoord te geven op de volgende 5 vragen: Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Wie.