Opleiding / Werkervaring

Opleidingen en cursussen: diploma /certificaat

Brain Blocks – Brain Blocks Group – 2021
HBO-module systeemtherapie – Psychodidact – 2020
ACT en Autisme – ACT-Academie – 2019
ACT – Psychodidact – 2019
Autisme Centraal – Basiscursus AutismeCentraalMethodiek 2018
Yucelmethode – Yucel 2018
8-daagse cursus Familieopstellingen – Academie voor Opstellingen 2017
Beroepsethiek Jeugdzorgwerker – BPSW 2017
Gecertificeerd NLP trainer – AVPL  2016
Onderdompeling Autisme – Kentalis Academie 2015
Oplossingsgericht werken en signalen van welzijn – St. VraagKracht 2015
Mental Health Coach – AVPL  2015
NLP Master Practitioner – AVPL  2014
Nederlandse gebarentaal AB Module 3 – Kentalis 2007
Video-Hometraining – AIT 2006
Basisleertraject ESM – Viataal 2004
Basiscursus Autisme – Viataal 2004
Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding – Hogeschool van Utrecht 2001
Hogere Kaderopleiding Pedagogiek – Katholieke Leergangen Tilburg 1991
HBO-Jeugdwelzijnswerk – HBOschool Stratum 1982
VWO – Van der Puttlyceum 1978

Werkervaring :

Astrid van Hoek – Coaching en Opvoedingsondersteuning (vanaf 1 jan. 2016)
Praktijk voor coaching en (ambulante) begeleiding van gezinnen en (jong) volwassenen met als specialismen: doof/slechthorend, TOS (taalontwikkelingsstoornis) en autisme.

Zintri Zorggroep (september 2017 – november 2018)
Ambulante begeleiding van kinderen, (jong-)volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van autisme.

Koninklijke Kentalis te Sint-Michielsgestel  (aug. 2002 –juni 2016)Gezins- en opvoedingsbegeleidster gericht op volwassenen en kinderen met problemen in de communicatie door doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis.

De Combinatie te Eindhoven (jan. 1993 tot aug. 2002)
Ambulant werkster bij Intensief Ambulant ( jan. 2002 tot aug. 2002)
Groepsleidster Medisch Kleuterdagverblijf (jan. 1993 tot aug. 2002)

Centrum voor volwassen-educatie “de Poort” te Oirschot ( maart 1992 tot juli 1992)
Educatief werkster met licht verstandelijk beperkte jongeren

Instituut voor doven te Sint-Michielsgestel
Groepsleidster bij dove jongeren (maart 1990 tot juli 1990)
Groepsleidster bij doofblinde kinderen (juni 1986 tot okt. 1988)

Internationaal kinderdagverblijf “de Regenboog” te Eindhoven (aug. 1983 tot juni 1986)
Leidster bij baby’s en peuters

K.D.V. “Monique” te Eindhoven (nov. 1982 tot aug. 1983)
Invalgroepsleidster in verschillende groepen verstandelijk beperkte kinderen.